2018. december hónap bejegyzései

szomorú arc

2018. december 24-i közgyűlés

 

Kedves Tagtársak!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2018. december 24.napjára kitűzött közgyűlés határozatképtelen
volt.

A megismételt közgyűlésnek az Egyesület nyilvántartási adatainak bejegyzése tárgyában
folyamatban lévő bírósági eljárásban, a Bíróság által hozott felhívás szerint az új székhely elfogadása
kérdésében valamint – a korábbiakkal azonos tartalmú – egységes szerkezetű és hatályosított
alapszabály egy határozati pontban, egy határozat keretei között történő elfogadása tárgyában kell
döntést hoznia.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz.

A megismételt közgyűlés helye, és időpontja 2019. január 1. 10 óra 1124 Budapest, Gébics utca 14.

cactus tanul

Yumeiho tanfolyam 2019. március

YUMEIHO® TANFOLYAM

Tradícionális Yumeiho® I-II-III. dan szintű tanfolyamokat indítunk IV. és V. dan szintű oktatókkal, japán diplomával.

Tanfolyam időtartama:                  I- es: 60 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)

II-es: 60 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)

III-as: 60 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
minden tanfolyam után plusz egy vizsganap.

Jelentkezési határidő:                   2019. március 23.

Kezdete:                                        2019. március 30.  9 órai kezdettel

Helyszín:                                       1124. Budapest, Gébics utca 14.

Tanfolyam részvételi díja:               I-es: 60.000 Ft (két részletben lehetséges) +15.000 Ft                                                                             vizsgadíj

  II-es: 60.000 Ft (két részletben lehetséges) +15.000 Ft                      vizsgadíj

   III-as: 60.000 Ft(két részletben lehetséges) +15.000 Ft                       vizsgadíj

A tanfolyamra hozni kell: pamut nadrágot, zoknit, pólót, papucsot és törülközőt.

A vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati. A vizsgát levezeti V. dan-os szintű mester, orvos jelenlétében.

Oklevél: a Tokiói Nemzetközi Központ által kiállított, nemzetközileg elfogadott japán
oklevél (Japán-Angol-Ezsperantó nyelvű) I-es (+100 USD), II-es (+200 USD),  III-as (+400 USD)
A tanfolyam díja ezt nem tartalmazza! Ahol a tanfolyam nem Japán oklevéllel zárul, az nem hivatalos Yumeiho® oktató hely. A tanfolyam elvégzése együtt jár a Japán diploma igénylésével, megvételével, addig nem tekinthető befejezettnek.

Részvétel feltétele:                 betöltött 18. életév, érettségi

Jelentkezés:

Galiotti Gábor
MYE elnöknél
+36 30 520 1126
galiottiga@gmail.com

Minden érdeklődőnek ajánljuk figyelmébe a tanfolyam választás fontos kritériumait:

  • Hivatalos oktató csak minimum V. dan fokozattal rendelkező lehet, akinek érvényes licence engedélye is van!
  • Az I., II. és III. dan szint sikeres vizsgája után japán diplomát kell igényelni!
  • Kérjen számlát!

Budapest, 2018. december 9.

Dr.Maciej Dluski 7.dan Mester Budapesten

Képek Dr.Maciej Dluski 7.dan Mester által Budapesten 2018. december 8-án tartott gyakorlati továbbképző előadásáról.

4 enber ül egy kerek azstalnál

Meghívó a 2018. december 24. közgyűlésre

MEGHÍVÓ

Magyarországi Yumeiho®   Egyesület Elnöksége ezúton is tisztelettel meghívja és várja tagjait,

2018. december 24-én, hétfőn 10.00 órai kezdettel tartandó

 

KÖZGYŰLÉSÉRE.

 

Helyszín: 1124 Budapest, Gébics u. 14.

Az egyesületi tagoknak a közgyűlés előtt van lehetősége az egyesületi tagdíjak befizetésére a 2019. évre, illetve a belépési nyilatkozat kitöltésére.

A Szegedi Törvényszék az egyesület változás nyilvántartásba vételi eljárása során  hiánypótlást rendelt el. Ennek megfelelően a közgyűlésnek külön kell döntenie az új székhely elfogadása tárgyában és az alapszabályt érintő módosításokat egy közgyűlési határozatban célszerű elfogadni.
Sajnos a hiánypótlási felhívásban meghatározott rendkívül rövid határidő miatt kényszerültünk a közgyűlés ünnepi időpontban történő összehívására.
Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő tag megválasztás
  2. Alapszabály módosítása, döntés a  hiánypótlásban megjelölt kérdésekben
  3. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2019. január 01-én kedd, 10 órai kezdettel 1124 Budapest, Gébics utca 14. szám alatt, változatlan napirenddel tartjuk. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
A taggyűlés kiemelt fontosságára való tekintettel kérjük, jelezze vissza, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen!

Kérjük adójának 1%-ával támogassa munkánkat!

Kelt: Budapest. 2018. december 08.

 

Üdvözlettel:

Galiotti Gábor
MYE elnök

A MAGYARORSZÁGI YUMEIHO EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÉS HATÁLYOSÍTOTT ALAPSZABÁLY TERVEZETE