KÖZGYŰLÉS 2024

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Magyarországi Yumeiho® Egyesület Elnöksége nevében az Egyesület
Alapszabálya VII.fejezet 10.§ (1)(11) bek. alkalmazásával az Egyesület közgyűlését
összehívom és a közgyűlésre
meghívom.

A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épülete, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. emelet 301. terem

A közgyűlés időpontja: 2024. március hónap 23. napján 10 órai kezdettel.

A közgyűlés napirendje:
1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása
(Közgyűlés megnyitását követően a közgyűlés megválasztja a levezető elnököt,
jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőt és dönt a napirend elfogadásáról.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
2. Éves szakmai, pénzügyi beszámoló a 2023. évről, annak elfogadása
(Az Elnökség feladat-és hatáskörében tartozik az éves beszámoló – ezen belül az
ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elkészítése és
közgyűlés elé terjesztése. Ezen kötelezettségének az elnökség eleget tett és
előterjesztést tesz annak, közgyűlés általi elfogadása iránt.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
3. Éves költségvetés, annak a közgyűlés általi elfogadása
( Az Elnökség feladat és hatáskörében tartozik az éves költségvetés elkészítése és
annak a közgyűlés elé terjesztése. Ezen kötelezettségének az elnökség eleget tett
és előterjesztést tesz annak közgyűlési általi elfogadása iránt.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
4. Az alapszabály módosításának elfogadása
( Szükségessé vált illetve válik az Egyesület alapszabályának módosítása
valamint a megváltozott adatok nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítása.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
5. Az Egyesület elnökségének megválasztása
( Az Egyesület elnökségének a mandátuma lejárt. A közgyűlés feladata újabb 5 éves
időszakra elnökséget választani.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő személyesen- vagy
szabályszerű meghatalmazással képviselve jelen van.
Ha az összehívott közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2024. április 5. napjára 16 órai kezdettel összehívom. A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épülete, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A megismételt közgyűlés ugyanazon napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Az Egyesület taglétszámára, illetőleg a közgyűlésen részt venni kívánó tagok várható nagyobb
számára figyelemmel a közgyűlés megtartásának helyszínéül az Egyesület székhelye nem alkalmas, ezért a közgyűlésre a nagyobb befogadóképességű helyen kerül sor.

Jelen meghívót kézbesítése postai úton illetőleg a tagok elektronikus levelezési címére történő e-mail megküldésével kerül sor. Kérjük, hogy az meghívót tartalmazó e-mail kézhezvételét minden tagunk egy rövid e-mailben igazolja vissza. A meghívó az Egyesület honlapján és székhelyén is közzétételre kerül.
Ha nem tud személyesen részt venni a közgyűlésen, lehetőség van arra, hogy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazással más szavazásra jogosult taggal képviseltesse magát.
Akadályoztatása esetén kérjük, adjon tagtársának meghatalmazást. Meghatalmazás
mintaokiratát szintén közzéteszünk az Egyesület weboldalán a dokumentumok menüpontban. Vagy erre a linkre kattintva elérheti: LINK
Amennyiben a közgyűlésen meghatalmazott útján kíván reszt venni, úgy kérjük, hogy az aláírt és tanukkal igazolt meghatalmazást a hedi.bakonyine@gmail.com címre szíveskedjék eljuttatni
lehetőség szerint a közgyűlést megelőző időpontban.

Kelt: Budapest, 2024. március 1. napján

Magyarországi Yumeiho® Egyesület
Galiotti Gábor Elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.