Uncategorized kategória bejegyzései

Yumeiho® szakmai és csapatépítő tábor 2024

Tisztelt Egyesületi Tagok, Kedves Yumeihosok!

Az idei évben is megrendezésre kerül a már tradícionálisnak mondható Yumeiho® szakmai és csapatépítő tábor!

Időpont: 2024.06.28-30.-ig.
Helyszín: Kesztölc, Asztropark Relax Apartment (Pilis, Zengőkert)
A tábor díja: 1 nap 12.000 Ft, 2 nap 24.000 Ft, 3 nap 30.000 Ft
(Az egyesületi tagoknak az étkezés díját a Magyarországi Yumeiho® Egyesület átvállalja.
Ennek feltétele, hogy a 2024. évi tagdíj befizetésre került…)

Programterv:

2024. június 28. péntek:
9:00-10:30 Érkezés, regisztráció
11:00-11:15 A tábor hivatalos megnyitója
Előadó: Lengyel Krisztina, Bakonyiné Prenker Hedvig, Galiotti Gábor, Wilfing Zoltán, Bóta Gyula
11:15-11:45 Aktualitások a Yumeiho® életből, nemzetközi vizsgaszabályzat változások
Előadó: Lengyel Krisztina
11:15- 12:00 Szünet
12:00 – 12:30 A Yumeiho® erkölcsi és etikai vonatkozásai, páciens kommunikáció hatékonyan
Előadó: Bakonyiné Prenker Hédi, Lengyel Krisztina
12:30-14:00 ebédszünet, pihi
14:00-14:45 Mozgásszervi állapotfelmérés a gyakorlatban
Előadó: Galiotti Gábor
14:45- 15:00 Szünet

15:00- 15:45 A Yumeiho® terápia biomechanikai vonatkozásai, speciális tesztek
Előadó: Lukszics Ernő
15:45- 16:00 Szünet
16:00 – 18:00 Yumeiho® gyakorlat, fókuszban a kimozgatások
Bakonyiné Prenker Hédi, Lengyel Krisztina, Galiotti Gábor, Lukszics Ernő
18:00 – 19:30 szabad program
19:30 -tól vacsora, szabad program
Ceremóniamester: Lukács András, a zenét szolgáltatja DJ. Vojtek

2024. június 29. szombat
9:00-10:00 Reggeli
10:00-11:30 „Érintés minőségei és mélységei”
Előadó: Szommer Gabriella – craniosacralis terapeuta
11:30-12:00 Kérdések és válaszok az „Érintés minőségei és mélységei” előadással kapcsolatban
12:00-13:00 Ebéd
13:00-14:00 ” Hogyan szabadítsd fel a tested a fasciális mozgáson keresztül”
Előadó: Szommer Gabriella – craniosacralis terapeuta
14:00- 14:15 Szünet
14:15-15:45 Yumeiho® KATA japánban VS. Európában – gyakorlat
Előadó: Bakonyiné Prenker Hédi, Lengyel Krisztina, Galiotti Gábor, Lukszics Ernő
15:45- 16:00 Szünet
16:00 – 17:00 Kinesio Tape, mikor, hogyan és miért?
Előadó: Bóta Gyula
17:00 – 17:45 Flossing terápia a gyakorlatban
Előadó: Bóta Gyula
17:45 -19:30 Szabad program
19:30- 01:00 vacsora, tábortűz, party… (DJ. Vojtek)
2024.június 30. vasárnap
9:00-10:00 reggeli
10:00- 11:00 Az NRX és ami mögötte van
Előadó: Bóta Gyula
11:00-11:15 Szünet
11:15-13:00 Yumeiho® gyakorlat
Előadó: Bakonyiné Prenker Hédi, Lengyel Krisztina, Galiotti Gábor, Wilfing Zoltán
13:00-14:00 Ebéd
14:00-15:00 Tábor zárása
15:00-tól hazautazás

Tradicionális Yumeiho® tanfolyam 2024 szeptember

Örülünk, hogy érdeklődik a Yumeiho® tanfolyam iránt. Jó helyen jár!

Tanfolyamunkon egy komplex, preventív, egészségtámogató masszázst, a Yumeiho® technika gyakorlatát és elméletét oktatjuk.

Tradicionális Yumeiho® I-II-III. dan szintű tanfolyamokat indítunk V. dan szintű oktatóval és IV. dan szintű oktató asszisztensekkel. A tanfolyam japán diplomával zárul.

Következő tanfolyamunk időpontja:

2024. szeptember 28-29.  9 órai kezdettel.
További tervezett időpontok: 2024.10.12-13. / 10.26-27.
Vizsga: 2024.11.23.
Gyakorló nap: megbeszélés szerint

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 15.

A tanfolyam felépítése, időtartama:

 • I- es dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
 • II-es dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
 • III-as dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
 • Minden tanfolyamhoz egy pótnapot, plusz egy vizsganapot tartunk!

A tanfolyam helyszíne: 1124 Budapest, Gébics utca 14.

A tanfolyam részvételi feltételei: betöltött 18. életév, érettségi, befizetett részvételi díj
(A tanfolyamra hozni kell: pamut nadrágot, zoknit, pólót, papucsot és törölközőt.)

A vizsga: írásbeli, szóbeli és gyakorlati. A vizsgát V. dan szintű mester vezeti le.

Tanfolyam részvételi díja:

 • I-es: 110.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (100 USD)
 • II-es: 110.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (200 USD)
 • III-as: 110.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (400 USD)

Jelentkezés következő linken:
https://forms.gle/WxeW3yTQ19qYYwvu8

Érdeklődni lehet: Galiotti Gábor – V.danos mesternél
+36 30 520 1126 / galiottiga@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk

KÖZGYŰLÉS 2024

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Magyarországi Yumeiho® Egyesület Elnöksége nevében az Egyesület
Alapszabálya VII.fejezet 10.§ (1)(11) bek. alkalmazásával az Egyesület közgyűlését
összehívom és a közgyűlésre
meghívom.

A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épülete, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. emelet 301. terem

A közgyűlés időpontja: 2024. március hónap 23. napján 10 órai kezdettel.

A közgyűlés napirendje:
1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása
(Közgyűlés megnyitását követően a közgyűlés megválasztja a levezető elnököt,
jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőt és dönt a napirend elfogadásáról.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
2. Éves szakmai, pénzügyi beszámoló a 2023. évről, annak elfogadása
(Az Elnökség feladat-és hatáskörében tartozik az éves beszámoló – ezen belül az
ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elkészítése és
közgyűlés elé terjesztése. Ezen kötelezettségének az elnökség eleget tett és
előterjesztést tesz annak, közgyűlés általi elfogadása iránt.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
3. Éves költségvetés, annak a közgyűlés általi elfogadása
( Az Elnökség feladat és hatáskörében tartozik az éves költségvetés elkészítése és
annak a közgyűlés elé terjesztése. Ezen kötelezettségének az elnökség eleget tett
és előterjesztést tesz annak közgyűlési általi elfogadása iránt.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
4. Az alapszabály módosításának elfogadása
( Szükségessé vált illetve válik az Egyesület alapszabályának módosítása
valamint a megváltozott adatok nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítása.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
5. Az Egyesület elnökségének megválasztása
( Az Egyesület elnökségének a mandátuma lejárt. A közgyűlés feladata újabb 5 éves
időszakra elnökséget választani.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő személyesen- vagy
szabályszerű meghatalmazással képviselve jelen van.
Ha az összehívott közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2024. április 5. napjára 16 órai kezdettel összehívom. A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épülete, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A megismételt közgyűlés ugyanazon napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Az Egyesület taglétszámára, illetőleg a közgyűlésen részt venni kívánó tagok várható nagyobb
számára figyelemmel a közgyűlés megtartásának helyszínéül az Egyesület székhelye nem alkalmas, ezért a közgyűlésre a nagyobb befogadóképességű helyen kerül sor.

Jelen meghívót kézbesítése postai úton illetőleg a tagok elektronikus levelezési címére történő e-mail megküldésével kerül sor. Kérjük, hogy az meghívót tartalmazó e-mail kézhezvételét minden tagunk egy rövid e-mailben igazolja vissza. A meghívó az Egyesület honlapján és székhelyén is közzétételre kerül.
Ha nem tud személyesen részt venni a közgyűlésen, lehetőség van arra, hogy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazással más szavazásra jogosult taggal képviseltesse magát.
Akadályoztatása esetén kérjük, adjon tagtársának meghatalmazást. Meghatalmazás
mintaokiratát szintén közzéteszünk az Egyesület weboldalán a dokumentumok menüpontban. Vagy erre a linkre kattintva elérheti: LINK
Amennyiben a közgyűlésen meghatalmazott útján kíván reszt venni, úgy kérjük, hogy az aláírt és tanukkal igazolt meghatalmazást a hedi.bakonyine@gmail.com címre szíveskedjék eljuttatni
lehetőség szerint a közgyűlést megelőző időpontban.

Kelt: Budapest, 2024. március 1. napján

Magyarországi Yumeiho® Egyesület
Galiotti Gábor Elnök

Tradicionális Yumeiho® tanfolyam 2024 február

Örülünk, hogy érdeklődik a Yumeiho® tanfolyam iránt. Jó helyen jár!

Tanfolyamunkon egy komplex, preventív, egészségtámogató masszázst, a Yumeiho® technika gyakorlatát és elméletét oktatjuk.

Tradicionális Yumeiho® I-II-III. dan szintű tanfolyamokat indítunk V. dan szintű oktatóval és IV. dan szintű oktató asszisztensekkel. A tanfolyam japán diplomával zárul.

Következő tanfolyamunk időpontja:

2024. február 03-04.  9 órai kezdettel.
További tervezett időpontok: 2024.02.17-18. / 03.09-10.
Vizsga: 2024.04.06.
Figyelem! A III.dant végző tanulókkal a tanfolyam ütemezését külön egyeztetjük!

Jelentkezési határidő: 2024. január 28.

A tanfolyam felépítése, időtartama:

 • I- es dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
 • II-es dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
 • III-as dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
 • Minden tanfolyamhoz egy pótnapot, plusz egy vizsganapot tartunk!

A tanfolyam helyszíne: 1124 Budapest, Gébics utca 14.

A tanfolyam részvételi feltételei: betöltött 18. életév, érettségi, befizetett részvételi díj
(A tanfolyamra hozni kell: pamut nadrágot, zoknit, pólót, papucsot és törölközőt.)

A vizsga: írásbeli, szóbeli és gyakorlati. A vizsgát V. dan szintű mester vezeti le.

Tanfolyam részvételi díja:

 • I-es: 100.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (100 USD)
 • II-es: 100.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (200 USD)
 • III-as: 100.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (400 USD)

Jelentkezés következő linken:
https://forms.gle/WxeW3yTQ19qYYwvu8

Érdeklődni lehet: Galiotti Gábor – Magyarországi Yumeiho® Egyesület elnökénél
+36 30 520 1126 / galiottiga@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk 

I. Dél-dunántúli Yumeiho® és masszőr vándorgyűlés

Tisztelt Masszőr,Yumeiho®, FasciaModum és Gyógytornász Kolléganők/Kollégák!

Egy nagyszabású három napos rendezvényre invitálunk Benneteket, amelyen olyan szakemberek végzik az elméleti és gyakorlati oktatásokat, akik több évtizedes klinikai és gyakorlati rutinnal rendelkeznek a betegellátás és a gyógyítás területén.
A rendezvény fő célja, hogy segítsük a mindennapi munkátokat és hogy olyan szakmai szemmel tudjatok a vendégek/páciensek/betegek egészségéért tenni, ami egy rehabilitációs szakembertől elvárható a 21. században.

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken tudtok megtenni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMwbiXI_ghstu-L5kOp0zASc8yexE8UZqAGQRGsZZuUghbw/viewform?pli=1&fbclid=IwAR0_Bbkvo0blhSsiMyVeozDl7_w6nKbnP83ZbmTZRrPMHFJ9D9KWFenJkC8

Az I. Dél-dunántúli Yumeiho® és masszőr vándorgyűlésen maximum 70 fő tud részt venni az egész országból, szóval ne késlekedjetek!
A regisztrációs díj nem tartalmazza a szállás költségét! (Szállásfoglalásban regisztrációt követően természetesen fogunk segíteni!)
A Magyarországi Yumeiho® egyesület, az egyesületi tagoknak a szállás díját részben vagy egészben átvállalja! (Köszönjük!)

Kérdés esetén az alábbi email címen tudtok érdeklődni:

vandorgyules24.bataszek@gmail.com


A megosztásokat köszönjük!
Találkozunk 2024. március 01.-én Bátaszéken!

Yumeiho® Kismama program – tanfolyam

Kedves Yumeiho®-s Kollégák!

Kismama program tanfolyam indul 2023.október 14-15.-én.
Kezdés: 8.30, zárás: körülbelül 15.00

Oktató: Faragó Katalin, 6 dan Yumeiho® terapeuta, Magyarországi hivatalos képviselő. A helyszín Budapest vagy Törökbálint a létszámtól függően.

Részletek:
 – Ruházat: sima felületű melegítő nadrág, póló, zokni.
 – Tea, kávé, víz, uzsonna biztosított a helyszínen. 

Tanfolyam ára: 30.000 forint / fő (képzés+tananyag).

Jelentkezés és érdeklődés:

info@yumeihomasszazs.hu / farago.kata@espmed.hu / +36303564202

Yumeiho® szakmai csapatépítő tábor 2023.07.28-30.

Yumeiho® szakmai csapatépítő tábor 2023.07.28-30.

A Magyarországi Yumeiho® Egyesület szakmai csapatépítő tábort szervez 2023. július 28.-tól 30.-ig, Kesztölcön, Budapesttől 40 km-re, festői természeti környezetben, a Pilis lábánál. Helyszín megtekinthető a www.asztropark.hu honlapon. A tábor célja, hogy a szakma képviselői kikapcsolódás és pihenés közben oszthassák meg egymással szakmai tapasztalataikat, megerősödjön a kapcsolat és bizalom a Yumeiho®-t használó terapeuták között, hogy munkájuk során is fordulhassanak egymáshoz konzultáció céljából. Az együtt töltött idő nem kizárólag a masszázsról fog szólni, hanem egy csapatépítő célja is van.

A napi programok szervezése során figyelmet fordítottunk arra, hogy a saját egészség megőrzése is fókuszba kerüljön, teret kap a természetben való jelenlét, hogy mi is fel tudjunk töltődni az egész éves szolgálat közben. Esténként tábortűzzel, sütögetéssel készülünk, hogy a kikapcsolódás élménye teljes legyen.

A körülményeket tekintve ez egy nomád tábor (polifoam, hálózsák, túracipő, munkaruha a gyakorláshoz, egy nagyobb törülköző, fürdőruha, papucs stb…) alvás egy közös jurtában, vagy saját sátorban lehetséges. Tisztálkodási lehetőség a nomád tábor zuhanyzójában lesz megoldva. A terület egy öko-családi birtok emiatt komposztvécé (budi) áll rendelkezésetekre, környezetvédelmi okokból.

 

Érkezés: 2023. július 28. péntek reggel 8.00-9.30 között. Táborzárás vasárnap délután.

Az Egyesület támogatja a tábort:

Az Egyesületi tagoknak a napok számától függően az alábbiak szerint alakulnak a költségek teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora).

Ø 1 nap: 10.000 Ft / 2 nap: 20.000 Ft / 3 nap: 25.000 Ft

Ø 14 éves kor alatt: 50%-os kedvezménnyel vehet részt gyermeke a táborban a szülő saját felelősségére.

Ø Nem Egyesületi tagok számára a tábor költsége: 20.000 Ft/fő/nap.

 

Aki egyesületi tag szeretne lenni, június végig még beléphet az egész évi tagdíj befizetésével az egyesületi számlára! (Belépési nyilatkozat ezen a linken elérhető https://yumeiho-egyesulet.hu/dokumentumok/

amelyet kitöltve el kell küldeni erre a címre: hedi.bakonyine@gmail.com)

 

A jelentkezés 10.000 Ft ELŐLEG befizetésével és az alábbi kérdőív kitöltésével érvényes:

A tábor fennmaradó költségét a helyszínen készpénzben kell rendezni.
https://forms.gle/89jHLRDwijg5N8pE9

 

Utalási adatok: NEM AZ EGYESÜLETI SZÁMLÁRA!!!

 • Gergely Ákosné e.v. / Magnet Bank 16200223-10137480
 • Közlemény: jelentkező neve

Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

Érdeklődni lehet: pilisizengokert@gmail.com, galiottiga@gmail.com

 

Várunk szeretettel – érezzük jól magunkat együtt!

Galiotti Gábor

Magyarországi Yumeiho Egyesület elnöke