2018. szeptember hónap bejegyzései

2018. szeptember 22. közgyűlés rövid összefoglalása

Az elmúlt hétvégére – 2018. szeptember 22.- tervezett egyesületi közgyűlésünk sikeresen lezajlott. A jelenlevők létszáma alapján a közgyűlés határozatképes volt, amit köszönök minden megjelent tagunknak. A meghívóban jelzett összes témát átbeszéltük, amelyből két pontot szeretnék kiemelni.

Az egyesületünk alapszabályát, a jelenlevő jogásznő, és ügyvédnő hathatós segítségével átdolgoztuk. Több témában viták zajlottak, de minden egyes hozzászólással közelebb kerültünk a megoldáshoz.

Megtörtént az egyesületünk új elnökségének is a megválasztása:
Galiotti Gábor elnök,
Bakonyiné Hédi alelnök,
Horváth Tibor alelnök.
Ezúton is megköszönjük volt elnökségi tagjainknak: Faragó Katalinnak és Dr Ferenczy Imrének eddigi lelkes munkájukat!
Köszönjük Tormáné Magyar Andreának sok éves hibátlan könyvelését!
Köszönjük a leköszönő felügyelő bizottság tagjainak is a munkáját Angyalné Mucsi Erika és Angyal Alpár!

Minden Yumeihosnak jó egészséget és sikeres munkát kívánok.

 

Tisztelettel: Galiotti Gábor elnök

Meghívó a szeptemberi közgyűlésre

MEGHÍVÓ

 

Magyarországi Yumeiho® Egyesület Elnöksége ezúton is tisztelettel meghívja és várja tagjait, 

 

2018. szeptember 22-én, szombat 10.00 órai kezdettel tartandó

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÓ ÉS ELNÖKSÉG VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE.

Helyszín: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. BKIK székház

 

Az egyesületi tagoknak a közgyűlés előtt van lehetősége az egyesületi tagdíjak befizetésére a 2018. évre, illetve a belépési nyilatkozat kitöltésére.

Jelen közgyűlésnek az elsődleges célja a tagok és az egész yumeiho közösség egyéni és globális problémáinak a feltárása és azok egyesületi fellépéssel történő megoldása. Erre tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenésüket.

Napirendi pontok:

 1. Tagnévsor elfogadása
 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő tag megválasztása
 3. Felügyelő bizottság jelentésének elfogadása
 4. Pénzügyi beszámoló
 5. Elnöki beszámoló
 6. Alapszabály módosítás előterjesztése
 7. Szünet
 8. Elnökség választás
 9. Döntés a felügyelőbizottság fenntartásáról
 10. Tagok egyéni és globális problémáinak megvitatása
 11. Egyebek

 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2018. október 06-án szombaton, 10 órai kezdettel 1124 Budapest, Gébics utca 14. szám alatt, változatlan napirenddel tartjuk. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A taggyűlés kiemelt fontosságára való tekintettel kérjük, jelezze vissza, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen!

Kérjük adójának 1%-ával támogassa munkánkat!

 

Kelt: Budapest. 2018. szeptember 02.

 

Üdvözlettel:

Galiotti Gábor
  MYE elnök