2019. március hónap bejegyzései

meeting

2019. márciusi közgyűlés

Tisztelt Tagság!

A Magyarországi Yumeiho® Egyesület 2019. 03. 23-án  megtartotta éves rendes közgyűlését.

A napirendi pontok megtárgyalásában és ezek elfogadásában teljes egyetértés mutatkozott a jelenlévő tagok között.

A jövőben is várjuk a tagság aktív részvételét és észrevételeit az egyesület munkájában!
Üdvözlettel: Galiotti Gábor
                            MYE elnök

Fontos tagdíj információk

Tisztelt Tagság!

Ezúton kérek mindenkit az elnökség nevében, hogy tagdíját (12000 HUF/év, illetve min.6000 HUF/I.félévi részlet) 2019.március 31-ig szíveskedjen befizetni. Erre lesz mód a közgyűlésen, vagy lehet átutalással számlaszám: K&H bank 10201006-50126226-00000000

Aki ezt nem teljesíti, tagsági jogviszonya megszűnik.(lásd: Alapszabály VII./1)

Csak így tudjuk az Egyesület tagnyilvántartását rendezni.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy aki a közgyűlésen nem tud részt venni,az meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatja szavazati jogát! (lásd: Alapszabály VIII./1)

Köszönjük a megértést!

Galiotti Gábor
Elnök

meghívó

Meghívó 2019. márciusi közgyűlésre

MEGHÍVÓ

Magyarországi Yumeiho ® Egyesület Elnöksége ezúton is tisztelettel meghívja és várja tagjait, 

március 23-án, szombat 10.00 órai kezdettel tartandó

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.

Helyszín: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. BKIK székház

Az egyesületi tagoknak a közgyűlés előtt van lehetősége az egyesületi tagdíjak, licence díjak (védjegy) befizetésére a 2019. évre, illetve a belépési nyilatkozat kitöltésére.

Napirendi pontok:

  1. Tagnévsor elfogadása
  2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő tagok megválasztása
  3. Pénzügyi beszámoló
  4. Elnöki beszámoló (tavalyi történések, programok, pénzügyi terv, munkaterv, gyakorlónap)
  5. Tagdíj esetleges módosítása
  6. Yumeiho ® országos térkép
  7. Közös Yumeiho ® hirdetések
  8. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2019. április 06-án 10:00 órai kezdettel 1124 Budapest, Gébics utca 14. szám alatt, változatlan napirenddel tartjuk. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A taggyűlés kiemelt fontosságára való tekintettel kérjük, jelezze vissza, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen!

Kérjük adójának 1%-ával támogassa munkánkat!

Kelt: Budapest. 2019.03.02.

Üdvözlettel: Galiotti Gábor
   MYE elnök