2024. március hónap bejegyzései

Tradicionális Yumeiho® tanfolyam 2024 szeptember

Örülünk, hogy érdeklődik a Yumeiho® tanfolyam iránt. Jó helyen jár!

Tanfolyamunkon egy komplex, preventív, egészségtámogató masszázst, a Yumeiho® technika gyakorlatát és elméletét oktatjuk.

Tradicionális Yumeiho® I-II-III. dan szintű tanfolyamokat indítunk V. dan szintű oktatóval és IV. dan szintű oktató asszisztensekkel. A tanfolyam japán diplomával zárul.

Következő tanfolyamunk időpontja:

2024. szeptember 28-29.  9 órai kezdettel.
További tervezett időpontok: 2024.10.12-13. / 10.26-27.
Vizsga: 2024.11.23.
Gyakorló nap: megbeszélés szerint

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 15.

A tanfolyam felépítése, időtartama:

  • I- es dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
  • II-es dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
  • III-as dan: 70 óra, 3 hétvége (szombat-vasárnap 9.00-17.00)
  • Minden tanfolyamhoz egy pótnapot, plusz egy vizsganapot tartunk!

A tanfolyam helyszíne: 1124 Budapest, Gébics utca 14.

A tanfolyam részvételi feltételei: betöltött 18. életév, érettségi, befizetett részvételi díj
(A tanfolyamra hozni kell: pamut nadrágot, zoknit, pólót, papucsot és törölközőt.)

A vizsga: írásbeli, szóbeli és gyakorlati. A vizsgát V. dan szintű mester vezeti le.

Tanfolyam részvételi díja:

  • I-es: 110.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (100 USD)
  • II-es: 110.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (200 USD)
  • III-as: 110.000 Ft (tartalmazza a vizsgadíjat is) + diploma díj (400 USD)

Jelentkezés következő linken:
https://forms.gle/WxeW3yTQ19qYYwvu8

Érdeklődni lehet: Galiotti Gábor – V.danos mesternél
+36 30 520 1126 / galiottiga@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk

KÖZGYŰLÉS 2024

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Magyarországi Yumeiho® Egyesület Elnöksége nevében az Egyesület
Alapszabálya VII.fejezet 10.§ (1)(11) bek. alkalmazásával az Egyesület közgyűlését
összehívom és a közgyűlésre
meghívom.

A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épülete, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. emelet 301. terem

A közgyűlés időpontja: 2024. március hónap 23. napján 10 órai kezdettel.

A közgyűlés napirendje:
1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása
(Közgyűlés megnyitását követően a közgyűlés megválasztja a levezető elnököt,
jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőt és dönt a napirend elfogadásáról.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
2. Éves szakmai, pénzügyi beszámoló a 2023. évről, annak elfogadása
(Az Elnökség feladat-és hatáskörében tartozik az éves beszámoló – ezen belül az
ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elkészítése és
közgyűlés elé terjesztése. Ezen kötelezettségének az elnökség eleget tett és
előterjesztést tesz annak, közgyűlés általi elfogadása iránt.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
3. Éves költségvetés, annak a közgyűlés általi elfogadása
( Az Elnökség feladat és hatáskörében tartozik az éves költségvetés elkészítése és
annak a közgyűlés elé terjesztése. Ezen kötelezettségének az elnökség eleget tett
és előterjesztést tesz annak közgyűlési általi elfogadása iránt.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
4. Az alapszabály módosításának elfogadása
( Szükségessé vált illetve válik az Egyesület alapszabályának módosítása
valamint a megváltozott adatok nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítása.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
5. Az Egyesület elnökségének megválasztása
( Az Egyesület elnökségének a mandátuma lejárt. A közgyűlés feladata újabb 5 éves
időszakra elnökséget választani.)
Előterjesztő: az egyesület elnöke
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő személyesen- vagy
szabályszerű meghatalmazással képviselve jelen van.
Ha az összehívott közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2024. április 5. napjára 16 órai kezdettel összehívom. A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épülete, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A megismételt közgyűlés ugyanazon napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Az Egyesület taglétszámára, illetőleg a közgyűlésen részt venni kívánó tagok várható nagyobb
számára figyelemmel a közgyűlés megtartásának helyszínéül az Egyesület székhelye nem alkalmas, ezért a közgyűlésre a nagyobb befogadóképességű helyen kerül sor.

Jelen meghívót kézbesítése postai úton illetőleg a tagok elektronikus levelezési címére történő e-mail megküldésével kerül sor. Kérjük, hogy az meghívót tartalmazó e-mail kézhezvételét minden tagunk egy rövid e-mailben igazolja vissza. A meghívó az Egyesület honlapján és székhelyén is közzétételre kerül.
Ha nem tud személyesen részt venni a közgyűlésen, lehetőség van arra, hogy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazással más szavazásra jogosult taggal képviseltesse magát.
Akadályoztatása esetén kérjük, adjon tagtársának meghatalmazást. Meghatalmazás
mintaokiratát szintén közzéteszünk az Egyesület weboldalán a dokumentumok menüpontban. Vagy erre a linkre kattintva elérheti: LINK
Amennyiben a közgyűlésen meghatalmazott útján kíván reszt venni, úgy kérjük, hogy az aláírt és tanukkal igazolt meghatalmazást a hedi.bakonyine@gmail.com címre szíveskedjék eljuttatni
lehetőség szerint a közgyűlést megelőző időpontban.

Kelt: Budapest, 2024. március 1. napján

Magyarországi Yumeiho® Egyesület
Galiotti Gábor Elnök