2020. február hónap bejegyzései

4 enber ül egy kerek azstalnál

2020. tavaszi közgyűlés

MEGHÍVÓ

Magyarországi Yumeiho® Egyesület Elnöksége ezúton is tisztelettel meghívja és várja tagjait,

március 21-én, szombat 10.00 órai kezdettel tartandó

ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÉRE.

Helyszín: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. BKIK székház

Az egyesületi tagoknak a közgyűlés előtt van lehetősége az egyesületi tagdíjak, licence díjak (védjegy) befizetésére a 2020. évre, illetve a belépési nyilatkozat kitöltésére.

Napirendi pontok:
1. Tagnévsor elfogadása
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő tagok megválasztása
3. Pénzügyi beszámoló
4. Elnöki beszámoló (tavalyi történések, programok, pénzügyi terv, munkaterv, gyakorlónap)
5. Kuruzslás elleni új törvénymódosítás megvitatása
6. 21-a IMEK Faragó Katalin
7. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2020. április 04-én 10:00 órai kezdettel 1124 Budapest, Gébics utca 14. szám alatt, változatlan napirenddel tartjuk. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A taggyűlés kiemelt fontosságára való tekintettel kérjük, jelezze vissza, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen!

Kérjük adójának 1%-ával támogassa munkánkat!

Kelt: Budapest. 2020.02.28.

Üdvözlettel: Galiotti Gábor MYE elnök