4 enber ül egy kerek azstalnál

Meghívó a 2018. december 24. közgyűlésre

MEGHÍVÓ

Magyarországi Yumeiho®   Egyesület Elnöksége ezúton is tisztelettel meghívja és várja tagjait,

2018. december 24-én, hétfőn 10.00 órai kezdettel tartandó

 

KÖZGYŰLÉSÉRE.

 

Helyszín: 1124 Budapest, Gébics u. 14.

Az egyesületi tagoknak a közgyűlés előtt van lehetősége az egyesületi tagdíjak befizetésére a 2019. évre, illetve a belépési nyilatkozat kitöltésére.

A Szegedi Törvényszék az egyesület változás nyilvántartásba vételi eljárása során  hiánypótlást rendelt el. Ennek megfelelően a közgyűlésnek külön kell döntenie az új székhely elfogadása tárgyában és az alapszabályt érintő módosításokat egy közgyűlési határozatban célszerű elfogadni.
Sajnos a hiánypótlási felhívásban meghatározott rendkívül rövid határidő miatt kényszerültünk a közgyűlés ünnepi időpontban történő összehívására.
Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő tag megválasztás
  2. Alapszabály módosítása, döntés a  hiánypótlásban megjelölt kérdésekben
  3. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2019. január 01-én kedd, 10 órai kezdettel 1124 Budapest, Gébics utca 14. szám alatt, változatlan napirenddel tartjuk. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
A taggyűlés kiemelt fontosságára való tekintettel kérjük, jelezze vissza, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen!

Kérjük adójának 1%-ával támogassa munkánkat!

Kelt: Budapest. 2018. december 08.

 

Üdvözlettel:

Galiotti Gábor
MYE elnök

A MAGYARORSZÁGI YUMEIHO EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÉS HATÁLYOSÍTOTT ALAPSZABÁLY TERVEZETE