szomorú arc

2018. december 24-i közgyűlés

 

Kedves Tagtársak!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2018. december 24.napjára kitűzött közgyűlés határozatképtelen
volt.

A megismételt közgyűlésnek az Egyesület nyilvántartási adatainak bejegyzése tárgyában
folyamatban lévő bírósági eljárásban, a Bíróság által hozott felhívás szerint az új székhely elfogadása
kérdésében valamint – a korábbiakkal azonos tartalmú – egységes szerkezetű és hatályosított
alapszabály egy határozati pontban, egy határozat keretei között történő elfogadása tárgyában kell
döntést hoznia.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz.

A megismételt közgyűlés helye, és időpontja 2019. január 1. 10 óra 1124 Budapest, Gébics utca 14.